You are currently viewing O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E

Prema Odluci Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo utvrđuje se izmjena nastavnog kalendara za školsku 2019/2020. godinu tako što će petak, 04.10.2019.godine biti radni nenastavni dan.

Produženi boravak će redovno raditi.

                   DIREKTORICA ŠKOLE

                   Mr. Almira Tabaković

Komentariši