You are currently viewing Posjeta Jordanskoj džamiji

Posjeta Jordanskoj džamiji


Učenici VIII—1 odjeljenja su u sklopu nastave D/K/R i Vjeronauke obišli Jordanskoj džamiju, te se na praktičan način mogli upoznati sa životom i islamskom tradicijom. Kako je planirana posjeta sakralnim objektima, u navedenim predmetima, ovaj obilazak je početak realizacije posjeta.
Posjetu upriličile nastavnice Samira Šljivo i Aldijana Muslim

Komentariši