Redni broj  IME I PREZIME NASTAVNIKA (redoslijed kao u rasporedu časova)    Završena škola, akademija, fakultetNivo/stepen stručne spreme SSS, VŠ, VSS    Nastavni predmet koji predaje
1.Lejla MidžićPedagoška akademijaVŠSNastavnik BHS jezika i knj.
2.Murveta ZalihićPedagoška akademijaVŠSNastavnik BHS jezika i knj.
  3.  Enisa Nikulić Turković  Filozofski fakultet  VSSMagistar književnosti naroda BiH
4.Alma KolašinacNastavnički fakultetVSSProfesor engleskog jezika
5.Alma VelagićFilozofski fakultetVSSProfesor engleskog jezika
  6.  Ana SaratlijaFakultet humanističkih nauka  VSSProfesor engleskog jezika i književnosti
7.Mirna IdrizFilozofski fakultetVSSProfesor njemačkog jezika
8.Jasmin BojadžijaFilozofski fakultetVSSNastavnik Njemačkog jezika
9.Hedija SpahićPrirodno matematički fakultetVSSProfesor matematike
11.Ummihana Maglić BanjićPrirodno matematički fakultetVSSMagistar matematike

12.Almira TabakovićPrirodno matematički fakultetVSSMagistar geografije
13.Amer KupusovićFilozofski fakultetVSSProfesor historije
  14.  Spiljak AlmaPrirodno matematički fakultet  VSS  Profesor geografije
15.Vedran RavlićPrirodno matematički fakultetVSSProfesor biologije
  16.  Enesa Pavlović  Pedagoška akademija  VŠSNast.hemije –kulture življenja, građansko obrazovanje
17.  Indira ŠmrkovićPrirodno matematički fakultet  VSS  Profesor fizike
18.Esad AvdićFilozofski fakultet TuzlaVSSNastavnik tehničkog odgoja i inf.
19.Ibrahim MuharemovićPrirodno matematički fakultetVSSProfesor informatike
20.Senad BegićAkademija likovnih umjetnostiVSSProfesor likovne kulture
  21.  Fahira ĐuheraUniverzitet „Džemal Bijedić“  VSSProfesor muzičkih teoretskih predmeta
22.Zejnilagić LejlaMuzička akademijaVSSProfesor muzičke kulture
23.Almedina SalihovićFilozofski fakultetVSSProfesor historije
  24.  Armin Prazina  Fakulet za sport  VSS  Magistar sporta
25.Samira ŠljivoFakultet Islamskih naukaVSSProfesor vjeronauke
26.Belma BešlićFilozofski fakultetVSSProfesor DKR
  27.  Azem HamzićPedagoški fakultetVSSProfesor tehničke kulture
  28.  Amar AganovićPrirodno matematički fakultetVŠSNastavnica matematike i informatike
29.Mirela Ćano OmeragićFakultet za fizičku kulturuVSSNastavnik tjelesnog i zdr.odgoja
  30.Azra JakupovićPrirodno matematički fakultetVSSMagistar biologije
31.Merjem UstamujićPrirodno matematički fakultetVSSDipl.fizičar
  32.  Meada Reko  Pedagoški fakultetVSSProfesor razredne nastave
33.Amela ToholjNastavnički fakultetVSSProfesor razredne nastave
34.Fatima MalkićPedagoški fakultetVSSProfesor razredne nastave
35.Dina BrčićNastavnički fakultetVSSProfesor razredne nastave
36.Safeta ŠahinovićPedagoški fakultetVSSProfesor razredne nastave
37.Azra MujčićPedagoški fakultetVSSProfesor razredne nastave
38.Azra MahmutagićPedagoška akademijaVŠSNastavnik razredne nastave
39.Al Ismail EdinaPedagoška akademijaVŠSNastavnik razredne nastave
40.Melina MujčinovićPedagoški fakultetVSSProfesor razredne nastave
41.Sanela BašalićNastavnički fakultetVSSProfesor razredne nastave 
  42.  Emina MuminovićFakultet islamskih nauka  VSSBachelor Islamske vjeronauke 
43.Dalida AlispahićPedagoški fakultetVSSMagistar razredne nastave 
44.Mirela ČuturićPedagoški fakultetVSSMagistar razredne nastave 
  45.  Ismeta Frašto  Pedagoški fakultet  VSS  Profesor razredne nastave 
  46.  Edina Šeškić  Nastavnički fakultet  VSSProfesor razredne nastave 
47.Nermina DurmoPedagoška akademijaVŠSMagistar razredne nastave 
  48.  Habibović Selma  Univerzitet Tuzla  VSS  Bech.Matematike 
NAPOMENA- NASTAVNICI KOJI SU PRIVREMENO IZVAN NASTAVNOG PROCESA
  1.Samir AlihodžićFakultet za fizičku kulturuVSSProfesor tjelesnog i zdr.odgoja 
  2.Dženita HafizovićFakultet islamskih naukaVSSProfesor vjeronauke 
3.Edina ČauševićPrirodno matematički fakultetVSSNastavnica matematike