PREDMETNA NASTAVA    
Rb PREZIME i IME NASTAVNIKA PREDAJE RAZRED RAZREDNI STARJEŠINA
  1.    ZALIHIĆ MURVETA Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost   VI i IX2  
2. MIDŽIĆ LEJLA Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost   VII i VIII   VIII1
3. HERCO-MUHIĆ ĐENANA Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost   VIII i IX  
4. KOLAŠINAC ALMA Engleski jezik VI, VII i VIII  
5. VELAGIĆ ALMA Engleski jezik V, VI i IX IX2
6. MODIC SENADA Engleski jezik II, III , IV i VIII  
7. IDRIZ MIRNA Njemački jezik V, VI, VII, VIII i IX1 VI2
8. BOJADŽIJA JASMIN Njemački jezik V, VII, VII i IX2  
9. SPAHIĆ HEDIJA Matematika VII i VIII  
10. KAMENJAŠ SEDIN Matematika i informatika VI i VIII VIII3
11. ČAUŠEVIĆ EDINA Matematika VII i IX  
12. MUHAREMOVIĆ IBRAHIM Informatika IV3,VI, VII1, VIII2, IX1  
13. AVDIĆ ESAD Tehnička kultura VI1, VII, VIII3 I IX1 IX1
14. CURIC MIHRIJA Tehnička kultura VI2, VI3, VIII1,2  
15. HAMZIĆ AZEM Osnove tehnike V  
16. ŠMRKOVIĆ INDIRA Fizika VII, VIII i IX  
17. PAVLOVIĆ ENESA Hemija, Građ. Obrazovanje i kultura V, VI3,VII, VIII VI3
18. RAVLIĆ VEDRAN Biologija VII, VIII, IX VI1
19. KUPUSOVIĆ AMER Historija VI, VII2,3,IX1  
20. DEDOVIĆ HATIDŽA Historija VII1,VIII, IX2  
21. EMIR PRLJAČA Geografija VI, VII, VIII, IX  
22. BEGIĆ SENAD Likovna kultura VI, VII, VIII, IX VIII2
23. ALKOVIĆ HAMZA Muzička/ Glazbena kultura VI, VII  
24. NIKŠIĆ DUNJA Muzička/ Glazbena kultura VIII, IX2  
25. ŠLJIVO SAMIRA Vjeronauka II, III, IV, VI, VII, VIII, IX VII3
26. HAFIZOVIĆ DŽENITA Vjeronauka I, V  
27. BEŠLIĆ BELMA Društvo/ Kultura/ Religija VI, VII  
28. MUSLIM ALDIJANA Društvo/ Kultura/ Religija VIII, IX  
29. ALIHODŽIĆ SAMIR Tjelesni i zdravstveni odgoj VI, VII, VIII, IX  
30. KADRIĆ JUSO Informatika IV1,2  

Napomena: Predmetni nastavnici realizuju časove iz: Osnove kulture, Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Kulture življenja, D/K/R, Vjeronauka.