You are currently viewing SPISAK  INFORMATIVNIH RAZGOVORA SA RODITELJIMA

SPISAK INFORMATIVNIH RAZGOVORA SA RODITELJIMA

SPISAK KONSULTACIJA PREDMETNOG NASTAVNIKA SA RODITELJOM / RODITELJIMA

JU OŠ ” GRBAVICA 1”

SPISAK ODRŽAVANJA KONSULTACIJA PREDMETNOG NASTAVNIKA SA RODITELJIMA

Redni broj UČITELJ/ NASTAVNIK KONSULTACIJE PREDMETNOG NASTAVNIKA
1. Azra Mujčić ČETVRTAK 17:40
2. Dina Brčić ČETVRTAK 17:40
3. Dalida Alispahić UTORAK 17:40
4. Vedran Ravlić PETAK 09:55- 10:40
5. Hedija Spahić PONEDELJAK 12:30-14:00
6. Lejla Midžić ČETVRTAK 12:25-13:10 ( svakih 15 dana)
7. Esad Avdić SRIJEDA 17:00-19:00
8. Edina Čaušević SRIJEDA 12:25- 13:10
9. Indira Šmrković SRIJEDA 12:25-13:10
10. Mirna Idriz ČETVRTAK 10:45-11:30
11. Mihrija Curić UTORAK 12:25-13:10
12. Alma Velagić PONEDELJAK 09:50-10:35
13. Alma Kolašinac ČETVRTAK 10:45-11:30
14. Senada Modić SRIJEDA 16.40-17:30
15. Safeta Šahinović ČETVRTAK 17:40
16. Melina Mujčinović UTORAK 17:40
17. Edina Al Ismail ČETVRTAK 17:40
18. Sedin Kamenjaš UTORAK 09:55-10:40
19. Ibrahim Muharemović PONEDELJAK 10:40-11:30
20. Jasmin Bojadžija PETAK 10:00-10:40
21. Emir Prljača PONEDELJAK 10:45-11:30
22. Azem Hamzić ČETVRTAK 17:30
23. Enesa Pavlović PONEDELJAK 09:50-10:30
24. Senad Begić PONEDELJAK 11:30
25. Aldijana Muslim ČETVRTAK 10:00-14:00
26. Murveta Zalihić SRIJEDA 17:30-19:30
27. Đenana Herco-Muhić PONEDELJAK 10:00-10:45
28. Mirela Čuturić UTORAK 17:30
29. Samira Šljivo PETAK 10:45-11:30
30. Dunja Nikšić UTORAK 12:20-13:10
31. Dženita Hafizović SRIJEDA 08:50-09:35 13:55-14:45

Komentariši