SPISAK  INFORMATIVNIH RAZGOVORA SA RODITELJIMA

SPISAK INFORMATIVNIH RAZGOVORA SA RODITELJIMA

SPISAK KONSULTACIJA PREDMETNOG NASTAVNIKA SA RODITELJOM / RODITELJIMA

  REDNI BROJ   UČITELJ/ NASTAVNIK   KONSULTACIJE PREDMETNOG NASTAVNIKA (DAN, DATUM, SAT)
1. Azra Mujčić  (informacije i roditeljski   ČETVRTAK 17:40
2. Dina Brčić (informacije i roditeljski)   ČETVRTAK 17:40
3. Dalida Alispahić (informacije i roditeljski)   UTORAK 17:40
4. Vedran Ravlić PETAK 9:55-10:40
5. Hedija Spahić PONEDELJAK 12:30-14:00
6. Lejla Midžić ČETVRTAK 12:25- 13:10
7. Esad Avdić SRIJEDA 17:00-19:00
8. Edina Čaušević SRIJEDA 12:25 – 13:10  
9. Indira Šmrković SRIJEDA 12:25-13:10
10. Mirna Idriz ČETVRTAK 10:45-11:30
11. Mihrija Curić UTORAK 12:25- 13:10
12. Alma Velagić PONEDELJAK 09:50-10:35
13. Alma Kolašinac ČETVRTAK 10:45- 11:30
14. Senada Modić ( II smjena) SRIJEDA 16:40- 17:30
15. Safeta Šahinović ČETVRTAK 17:40
16. Melina Mujčinović UTORAK 17:40
17. Edina Al Ismail ČETVRTAK 17:40
18. Sedin Kamenjaš UTORAK 09:55-10:40
19. Ibrahim Muharemović PONEDELJAK 10:40-11:30  
20. Jasmin Bojadžija PETAK 10:00-10:40
21. Emir Prljača PONEDELJAK 10:45-10:30
22. Azem Hamzić ČETVRTAK 17:40
23. Enesa Pavlović PONEDELJAK 09:50-10:30
24. Senad Begić PONEDELJAK 10:30
25. Aldijana Muslim ČETVRTAK 13:10- 13:55
26. Murveta Zalihić SRIJEDA 17:30-19:30
27. Đenana Herco- Muhić PONEDELJAK 10:00-10:45
28. Mirela Čuturić UTORAK 17:40
29. Samira Šljivo PETAK 10:45-11:30
30. Dunja Nikšić UTORAK 12:20-13:10
31. Dženita Hafizović SRIJEDA 8:50-09:35 13:10-13:55

Komentariši