You are currently viewing Talent search 2019

Talent search 2019

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo (UM KS) u saradnji sa Odsjekom za matematiku Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organiziralo je takmičenje „Talent search 2019“.

Cilj ovog takmičenja je otkriti i stimulisati učenike koji su nadareni za matematiku i rješavanje logičko-kombinatornih problema, kako bi nastavili razvijati svoje analitičke vještine koje su danas vrlo tražene na tržištu rada

Naši učenici: Salčinović Emir, Nasir Radača i Harun Mešić su na testiranju, 7. 9. 2019. god. pokazali zavidan uspjeh.

Nastavnica : Hedija Spahić

Komentariši