SPISAK ODRŽAVANJA DOPUNSKE NASTAVE

  Redni broj   UČITELJ/ NASTAVNIK TERMIN ODRŽAVANJA DOPUNSKE NASTAVE ( DAN, DATUM , SAT)
1. Azra Mujčić PONEDELJAK 13:10-13:55 ( SVAKIH 15 DANA ) BHS jezik i književnost
2. Dina Brčić UTORAK ( 13:10-13.55) ( SVAKIH 15 DANA ) SRIJEDA 13:10-13:55 ( SVAKIH 15 DANA) Matematika
3. Dalida Alispahić UTORAK 12:20-13:05 (I smjena ) 12:20-13:05 ( II smjena) BHS jezik i književnost
4. Meada Reko UTORAK 13:10-13:55 ( SVAKIH 15 DANA ) Matematika SRIJEDA 13:10-13:55 ( SVAKIH 15 DANA ) BHS jezik i književnost
5. Amela Toholj UTORAK 13:10-13:55 ( SVAKIH 15 DANA ) Matematika ČETVRTAK 13:10-13:55 ( SVAKIH 15 DANA ) BHS jezik i književnost
6. Fatima Malkić UTORAK 13:10-13:55 ( SVAKIH 15 DANA ) Matematika SRIJEDA 13:10-13:55 ( SVAKIH 15 DANA) BHS jezik i književnost
7. Senada Modić PETAK 12:25-13:10 Engleski
8. Melina Mujčinović PONEDELJAK  12.20-13:05 ( I smjena) 12:20-13:05 ( II smjena) ( SVAKIH 15 DANA)
9. Mirela Čuturić UTORAK 12.25- 13:10 ( I smjena ) ( SVAKIH 15 DANA)
10. Edina Čaušević SRIJEDA (IX) 13:15-14:00

SPISAK ODRŽAVANJA DODATNE NASTAVE

  Redni broj   UČITELJ / NASTAVNIK   TERMIN ODRŽAVANJA  DODATNE NASTAVE ( DAN, DATUM, SAT )
1. Hedija Spahić UTORAK ( VII ) 13.15-14:00 ČETVRTAK ( VIII ) 13:15-14:00 MATEMATIKA
2. Sedin Kamenjaš SRIJEDA ( VI ) 12:25-13:10 MATEMATIKA
3. Lejla Midžić ČETVRTAK ( VII ) 13:10-14:00 SRIJEDA( VIII) 13:10- 14:00 BHS JEZIK i KNJIŽEVNOST, SRPSKI JEZIK i KNJIŽEVNOST, HRVATSKI JEZIK i KNJIŽEVNOST
4. Indira Šmrković UTORAK ( VIII) 13:15-14:00 SRIJEDA ( IX) 13:15-14:00 FIZIKA
5. Edina Čaušević UTORAK ( IX) 13:15-14:00 MATEMATIKA
6. Alma Velagić ČETVRTAK 13:15-14:00 ENGLESKI JEZIK
7. Alma Kolašinac PONEDELJAK  ( VII) 13:15-14:00 ENGLESKI JEZIK
8. Murveta Zalihić PETAK 13:15-14:00 BHS JEZIK i KNJIŽEVNOST, SRPSKI JEZIK i KNJIŽEVNOST, HRVATSKI JEZIK i KNJIŽEVNOST
9. Samira Šljivo PONEDELJAK 13:15-14:00 VJERONAUKA
10. Emir Prljača PETAK 13:15-14:00 GEOGRAFIJA