Naziv škole: JU OŠ „Grbavica I“
Adresa: Grbavička 14, Sarajevo
     Tel/fax: 033/ 651 -337; 661 – 278
     E – mail: osgrbavica1@hotmail.com 
Osnivač škole: Kanton Sarajevo