Redni brojIme i prezime
1.Daniela Božinović – Pedagog
2.Amir Sofić- Defektolog
3.Merisa Bajramović- Logoped
4.Andrea Vasilj, psiholog MST
5.Kućanin Edina – Psiholog
6.Vesna Nezirović – Bibliotekar