Redni brojIme i prezime
1.Daniela Božinović – Pedagog
2.Nikolina Tomić – Defektolog
3.Grabovčić Ivana – Logoped
4.Kućanin Edina – Psiholog
5.Vesna Nezirović – Bibliotekar