SLOBODNE AKTIVNOSTI (IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, SEKCIJE)

KULTURNO-UMJETNIČKE

Redni brojNaziv slobodne aktivnosti (sekcije)Ime i prezime nositelja aktivnosti
1.Literarna sekcijaLejla Midžić
2.Horska sekcijaAmar Dokara
3.OrkestarAmar Dokara
4.Novinarska sekcijaMurveta Zalihić
5.Kreativna sekcija „Male kućne radinosti“Dina Brčić
6.Recitatorska sekcijaEdina Šeškić, Amela Toholj
7.Likovna sekcijaNermina Durmo, Irma Omeragić
8.Kreativna sekcijaSanela Bašalić
9.Ritmička sekcijaIsmeta Frašto, Mirela Čuturić
10.Historijska sekcijaAlmedina Salihović
11.Geografska sekcijaAlma Spiljak

TEHNIČKE I NASTAVNE

Redni brojNaziv slobodne aktivnosti (sekcije)Ime i prezime nositelja aktivnosti
1.Tehnička sekcijaAzem Hamzić
2.Biološka sekcijaVedran Ravlić
3.Saobraćajna sekcijaEsad Avdić

OSTALE

Redni brojNaziv slobodne aktivnosti (sekcije)Ime i prezime nositelja aktivnosti
1.Produženi boravakUčiteljice produženog boravka
2.Šahovska sekcijaAzra Mahmutagić