You are currently viewing STEAM OGLEDNI ČAS✍️🧑‍💻TEHNIČKA KULTURA

STEAM OGLEDNI ČAS✍️🧑‍💻TEHNIČKA KULTURA

  • Post author:
  • Post category:AKTUELNO

🦾
U petak, 1.4.2022.godine, u VII-1 razredu realizovan je STEAM ogledni čas.
Predmet:Tehnička kultura
Tema: Primjena 3D printera u nastavi Tehničke kulture.
Realizator časa: Esad Avdić, prof.
Učenici VII-1 razreda su uživali u primjeni, izradi i dizajniranju 3D modela na 3D printeru. Inovativni pristup u nastavi, koji će potaknuti kreativnost i kritičko mišljenje učenika treba primjenjivati na način da učenici budu u fokusu i centru istraživanja i rada a nastavnik samo neko ko će ih usmjeravati i voditi kroz cijeli proces. Na ovakav način osposobljavamo učenike za obrazovanje 21.vijeka.
Zahvaljujemo se kolegicama i kolegama koji su prisustvovali ovom času.