You are currently viewing 👫PREDAVANJA ZA UČENIKE/CE

👫PREDAVANJA ZA UČENIKE/CE

📖
U utorak, 11.4. i četvrtak 13.4.2023. godine u sklopu saradnje s JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo,J održana su predavanje za učenike/ce VI i IX razreda na teme „Prevencija nasilja među djecom” i “Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod djece i mladih”.
Predavanja su realizirale uvažene Prof. dr med.sci. Aida Pilav i Prim. dr Emira Tanović Mikulec.

Iskazujemo iskrenu zahvalnost JU Zavodu za javno zdravstvo KS za saradnju i realizaciju edukativnih predavanja u proteklom periodu i stručnu podršku u cilju promocije zdravih životnih stilova i navika djece i mladih.

Komentariši