📌Donacija Općine Novo Sarajevo i Službe Civilne zaštite

📌Donacija Općine Novo Sarajevo i Službe Civilne zaštite

Načelnik općine Novo Sarajevo i Služba Civilne zaštite, dostavili su nam određeni dio zaštitnih i dezinfekcionih sredstava.
Zaposleni u obrazovanju i naši učenici u učionicama moraju biti u prostoru koji je dezinficiran, a pri tome, moraju poštovati sve date epidemiološke mjere.
Izloženost svih sudionika je velika, a materijal koji je neophodan, maske, viziri, rukavice, dezinfekciona sredstva, se brzo potroše.

Ovim putem zahvaljujemo načelniku Općine Novo Sarajevo i Službi Civilne zaštite kao i vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo Saneli Halać na inicijativi.

Komentariši