You are currently viewing Hofogram u slučaju nasilja nad djecom

Hofogram u slučaju nasilja nad djecom

U prilogu dostavljam HODOGRAM koji je sastavni dio dokumenta Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom. 

http://www.mhrr.gov.ba/ljudska_prava/djeca_bih/Smjernice%20za%20postupanje%20u%20slucaju%20nasilja%20nad%20djecom%20-%20HRV.pdf

DOKUMENT, LINKOVI I PROCEDURE 


https://propisi.ks.gov.ba/sites/propisi.ks.gov.ba/files/pravilnik_29.19.pdf
https://mo.ks.gov.ba/node/15793

Komentariši