You are currently viewing Međunarodni dan maternjeg jezika

Međunarodni dan maternjeg jezika

🗣️👥Međunarodni dan maternjeg jezika📚

Međunarodni dan maternjeg jezika obilježava se 21. 02. od 2000. godine, s ciljem unapređivanja učenja i razvoja maternjeg jezika , te njegove jezične i kulturne različitosti i višejezičnosti.
UNESCO-v dokument iz 1970 godine kaže:” Maternji jezik označava put ljudskog bića i pomoću njega ulazi u društvo, čini svojom kulturom grupe kojoj pripada i postavlja temelje svojih intelektualnih sposobnosti.”
” Ako pričaš čovjeku na jeziku koji razumije to ide u glavu , a na maternjem jeziku ide u srce” (Nelson Mandela)
” Jezik je živa snaga kojom je vezana ne samo kultura, nego i postojanje jednog naroda” ( Ivo Andrić)

Komentariši