You are currently viewing Naša škola” Grbavica I” je učestvovala u projektu

Naša škola” Grbavica I” je učestvovala u projektu

💻🧑‍💻🧲🧑‍💻
Naša škola” Grbavica I” je učestvovala u projektu
“Kontrola nivoa nejonizirajućeg elektromagnetnog polja (EMP) sa ciljem zaštite ljudi”. Cilj projekta je bio da se unaprijedi sistem zaštite svih korisnika telekomunikacijskih usluga, kao i dinamike usvajanja i primjene novih tehnologija u oblasti elektronskog komunikacijskog i informatičkog društva. Zahvaljujemo se Regulatornoj agenciji za komunikacije, koja je organizator projekta, na ukazanoj prilici i sudjelovanju u istom.

Komentariši