You are currently viewing Nastava u muzejima 📖📚

Nastava u muzejima 📖📚

🧑‍🏫🏛️

Mjesec oktobar i novembar obogatio je učenike/ce naše škole zanimljivim iskustvom.
Na inicijativu višeg asistenta MA Anide Manko (Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu), naši učenici V-1, VI- 2, VII- 1 i IX- 2 razreda učestvovali su u realizaciji časova nastavnih predmeta Kultura življenja, Biologija, Historija i Likovna kultura u Zemaljskom i Historijskom muzeju.
Zahvaljujemo doktorantici Manko na prilici za saradnjom, našim nastavnicima i stručnim saradnicima muzeja na novim iskustvima s željom da ovaj model učenja postane sastavni dio koncepta odgoja i obrazovanja djece i mladih.

Komentariši