You are currently viewing Predavanje za učenike VII razreda na temu „Duhan i duhanski proizvodi – Štetnost po zdravlje“.

Predavanje za učenike VII razreda na temu „Duhan i duhanski proizvodi – Štetnost po zdravlje“.

U ponedjeljak, 13.3.2023. godine u sklopu saradnje s JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, održano je predavanje za učenike VII razreda na temu „Duhan i duhanski proizvodi – Štetnost po zdravlje“. Predavanje je realizirao dr. Damir Abdulahović, spec. socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva. Zahvaljujemo na saradnji i izuzetno korisnom edukativnom predavanju u cilju promocije zdravih životnih stilova i navika djece i mladih.

Komentariši