You are currently viewing PRODUŽENI BORAVAK 🍂

PRODUŽENI BORAVAK 🍂

🍂PRODUŽENI BORAVAK 🍂🤗
Mjesec oktobar je u produženom boravku bio obogaćen novim infromacijama, istraživanjima, veselim i bezbrižnim trenucima sa bezbroj osmijeha na licima naše djece. U oktobru smo na kreativan način obilježili sve bitne datume za naše društvo, i nastojali preći na novu stepenicu sa marljivim radom na svim školskim zadacima. Hvala oktobru za vesele uspomene, a naša košnica već vrijedno radi za sljedeći mjesec skupljajući nova znanja.

Pozdrav iz produženog boravka!

Komentariši