You are currently viewing Produženi boravak- Muzička sekcija

Produženi boravak- Muzička sekcija

🎹🎹🎤Produženi boravak- Muzička sekcija 🎵🎶🎶

Istraživanja su pokazala da muzička iskustva u djetinjstvu mogu imati uticaj na bolji i brži razvoj mozga, dok sviranje instrumenata poboljšava razne kognitivne fukncije, sluh, vid, verbalno izražavanje, matematičke i kretivne sposobnosti.
Mi brinemo za lični napredak djece, i od ovog mjeseca djeca produženog boravka provode časove sa nastavnikom muzičke/glazbene kulture, usvajajući nova znanja, sposobnosti, vodeći se dobrim raspoloženjem i motivom da svako dijete bude sretno i zadovoljno.

Komentariši