You are currently viewing RADIONICA OSNOVE TEHNIKE

RADIONICA OSNOVE TEHNIKE

Radionica je održana u ponedjeljak 17.04.2023. u JU OŠ “Grbavica I” od 12 do 13 i 30 sati.
Radionicu su održali članovi tima za podršku: Aida Hamidović, Armina Bukvić, Hurija Nalo i Esad Avdić , a obuhvatili su temu međupredmetna povezanost sa akcentom na povezanost predmeta Osnove tehnike i Tehnička kultura sa predmetima Kultura življenja, Fizika i Informatika.
Edukatori su kolegama kroz prezentaciju predstavili mogućnosti povezivanja nastavnih predmeta po horizontalnom i vertikalnom nivou, te intradisciplinarno i interdisciplinarno. Također, kolegama su ponuđene tri nastavne pripreme u kojim se gradivo Tehničke kulture povezuje sa pomenutim predmetima, te su također podstakli kolege na inovatini pristup nastavi kroz iznošenje mnogo ideja.
Edukacija je bila praktičnog karaktera gdje su kolege koristile i program TINKERCAD za izradu 3D modela, te se upoznali sa crtanjem i pripremom modela za printanje, te izradi strujnih kola uz korištenje električnih elemenata.
Uz niz sugestija, pohvala i ideja radionica je završena na obostrano zadovoljstvo tima za podršku i mentorisanih nastavnika.

Komentariši