You are currently viewing Saradnja porodice i škole

Saradnja porodice i škole

🖥️✏️📚💻🧑‍💻🧑‍🏫👫
Saradnja porodice i škole jedan je od bitnih faktora za postizanje svih uspjeha, kako učenika tako i škole. Ponosni smo što ovaj oblik saradnje nikada nije izostao. Upravo to potvrđuje donacija projektora od strane naših roditelja, gospođe Emine i gospodina Emira Mešanovića. Zahvalni smo što su prepoznali potrebu da na ovaj način olakšaju praćenje nastavnih sadržaja učenicima ali i da učenje bude zanimljivije i zabavnije.
Zahvaljujemo se Vijeću roditelja koji su uvijek u službi djece i njihovih potreba te svojim aktivnim učešćem olakšavaju odgojno-obrazovni rad naše škole.

Komentariši