You are currently viewing Škola skijanja VI-1

Škola skijanja VI-1

Škola skijanja, VI-1 na Bjelašnici zajedno sa direktoricom Almirom Tabaković.

Komentariši