You are currently viewing U OŠ “Grbavica I” implementiran projekt projekt uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe sa poteškoćama u kretanju

U OŠ “Grbavica I” implementiran projekt projekt uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe sa poteškoćama u kretanju

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović posjetili su danas Osnovnu školu “Grbavica I” u kojoj je implementiran projekt uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe sa poteškoćama u kretanju.

Na objektu škole izvršena je ugradnja lifta, formiranje prilagođenog toaleta za osobe sa invaliditetom, te pristupne rampe ispred lifta i ulaza u školu. Cilj projekta je izgradnja prilazne i druge infrastrukture kojom će se osigurati nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, nepokretnim i teško pokretnim osobama.

“Radi se o projektu kojeg Vlada KS provodi u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, u sklopu kojeg je planirano izvođenje radova na ukupno 44 objekta u oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja. Cilj projekta je uklanjanje arhitektonskih barijera za nepokretne i teško pokretne osobe u javnim ustanovama Kantona Sarajevo. Na objektu škole koju smo posjetili danas izvršene su građevinske korekcije koje će omogućiti lakše kretanje osobama sa invaliditetom i olakšan pristup ovoj javnoj ustanovi”, rekla je ministrica Prvulović.

Do sada su završeni radovi na ukupno devet javnih objekata, u toku su radovi na tri, dok je u toku ugovaranje radova za još tri objekta. Nakon što se prikupe potrebne dozvole i saglasnosti nadležnih općinskih službi, sukcesivno će se pristupiti daljem projektovanju, odabiru najpovoljnijeg izvođača i izvođenju radova na preostalim objektima.

Almir Šahmanija, izvršni direktor Udruženja distrofičara KS, rekao je da je komisija izabrala objekte na osnovu Javnog poziva, a na kojima je potrebno ukloniti različite vrste arhitektonskih barijera.

“Djeca koja su imala problem sa ovom vrstom barijera, sada će imati priliku da pohađaju školu u svom mjestu, jer je objekat u potpunosti prilagođen. Nadamo se da će do kraja godine biti izvršeni radovi na sva 44 objekta. Želja nam je da se projekt nastavi, da se raspiše novi javni poziv, kako bi se i ostale javne ustanove koje imaju potrebu za ovakvom vrstom prilagodbe, prijavile. Sve na zadovoljstvo naše djece i svih naših korisnika u svim javnim ustanovama”, rekao je Šahmanija.

Ukupna vrijednost prve faze projekta iznosi preko tri miliona KM.

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo izrazio je zadovoljstvo i zahvalnost Vladi KS na realizaciji ovakvih projekata, koji imaju za cilj opštu pristupačnost osobama sa invaliditetom u sve javne ustanove, uključujući i škole.

“Bez opšte pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, ne može se govoriti da jedno društvo ima razumijevanje prema ovim osobama. Bez toga, oni se objektivno ne mogu uključiti u društvene tokove i ne poštuje se Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom koju je BiH ratifikovala prije 10 godina. Sa ovakvim projektima treba nastaviti, te smatram da sve ključne institucije u Kantonu treba da budu pristupačne osobama sa invaliditetom, ali i ulice i raskrsnice, saobraćaj u mirovanju, trebaju da budu uređene na način da osobe sa invaliditetom mogu bezbjedno, samostalno i uspješno kretati gradom. Mi ćemo s naše strane učiniti sve da podignemo svijest građana, ali ćemo i od vlasti zagovarati da ovo bude kontinuiran proces koji neće zavisiti od volje pojedinaca”, rekao je Zuko.

Premijer Forto istakao je da je zahvalnost osoba sa invaliditetom, sasvim dovoljan motiv bavljenja ovim poslom.

“Nakon decenija zanemarivanja, ministar Malik Garibija je 2019. pokrenuo, a ministrica Ivana Prvulović ove godine nastavlja projekt uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom. Danas smo obišli OŠ “Grbavica I” i uvjerili se da je ovo jedan od najboljih projekata u Kantonu”, rekao je premijer Forto.

https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/u-os-grbavica-i-implementiran-projekt-projekt

Komentariši