You are currently viewing Utopljavanje škole😃👍

Utopljavanje škole😃👍

🏢 40 javnih objekata – vrtića, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, studentskih domova i zdravstvenih ustanova će biti uključeni u radove na termoizolaciji fasada, zamjeni dotrajale stolarije, ugradnji energetski efikasne rasvjete i poboljšanju sistema grijanja. 💡

🌱 Projekat koji se finansira bespovratnim sredstvima Evropske unije i kreditnim sredstvima EBRD će doprinijeti energetskoj efikasnosti objekata, što će u konačnici rezultirati 👍 čišćim zrakom i manjom potrošnjom električne energije.

NoviDanBoljiZrak – https://bit.ly/3mg74cD

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Vlada Kantona Sarajevo

zagadjenjevazduha

Komentariši