You are currently viewing Zajedno za bolji internet!

Zajedno za bolji internet!

Uputstvo za djecu: Zajedno za bolji internet!

Djeco, pridružite nam se i osvojite vrijedne nagrade!
Šta trebam uraditi?
1) Posjetiti web stranicu Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini www.sigurnodijete.ba i upoznati se sa sigurnim korištenjem interneta na linku: Informativni centar – Centar za sigurni internet | sigurnodijete.ba (https://www.sigurnodijete.ba/awareness-centar/ );
2) Dana 09. februar/veljača 2021. godine od 09:00 – 19:00 sati posjetiti web stranicu www.sigurnodijete.ba i registrirati se za kviz;
3) Zabilježiti svoj jednistveni kod pristupa kvizu;
4) Riješiti kviz pitanja o sigurnom korištenju interneta;
5) Osvojiti jednu od vrijednih nagrada!

Komentariši