You are currently viewing Eko patrola

Eko patrola

🌿 “” 🌍
Naša škola “Grbavica I” učestvuje u projektu “Eko patrola”, kojeg provodi Udruženje “Pizzly”. Eko projekat je podržan od strane Općine Novo Sarajevo. U našoj školi je 26. oktobra održan edukativni čas sa učenicima, u cilju razvijanja svijesti o ekologiji, zaštiti životne sredine i ekološkim problemima sa kojima se naša okolina susreće. Projekat će se sa učenicima realizirati u okviru Ekološke sekcije i vannastavnih aktivnosti. Radujemo se daljnjem nastavku saradnje i realizacije projekta.

Komentariši