You are currently viewing Korelacijom nastavnih predmeta

Korelacijom nastavnih predmeta

🐞🥬🍅🍞🫐🐞❤️Korelacijom nastavnih predmeta Informatika i Tjelesni i zdravstveni odgoj odnosno nastavnih jedinica “Algoritmi u svakodnevnom životu” te “Zdrava ishrana”, pokazali smo svoju kreativnost, praveći “bubamara” sendviče, koje smo uslast pojeli. Pravljenje sendviča je, između ostalog, bilo zanimljivo zbog toga što je bubamara simbol našeg odjeljenja. 🐞🥬🍅🍞🫐🐞❤️

Komentariši