You are currently viewing Nova pitanja romske zajednice u Bosni i Hercegovini

Nova pitanja romske zajednice u Bosni i Hercegovini

Panel – diskusija “Nova pitanja romske zajednice u Bosni i Hercegovini” održana je 01.09.2021. godine u Umjetničkoj galeriji BiH.
Ova diskusija je organizovana u okviru samostalne izložbe umjetnice Selme Selman, a predstavlja nastavak napora tima izložbe s kojima se romska zajednica u BiH, ali i globalno, suočava.
U diskusiji su učestvovali Saliha Đuderija, pomoćnica ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Dervo Sejdić, potpredsjednik Udruženja Kali Sara, Asmir Husić, član Asocijacije mladih Roma AKSIOM, kao i profesor Asim Mujkić s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Panel – diskusiji su prisustvovali i predstavnici JU OŠ “Grbavica I”.

Komentariši