You are currently viewing Saradnja škole sa Policijskom Upravom Novo Sarajevo 👫👮

Saradnja škole sa Policijskom Upravom Novo Sarajevo 👫👮

🏫👮
Tokom mjeseca marta ostvarena je saradnja s Policijskom Upravom Novo Sarajevo. Realizirana su predavanja za učenike III i V razreda. Gosti na časovima bili su predstavnici tima Rad policije u zajednici. Razgovarali smo o važnim temama: sigurnost i zaštita učenika u školi i zajednici, dječija prava i obaveze, kao i o ulogama i profesiji policajaca. Hvala policajacu Draganu Ćećezu na realizaciji radionica u saradnji s pedagogicom škole.

Komentariši