You are currently viewing ŠKOLA BEZ BARIJERA – OŠ “Grbavica I” 🌹

ŠKOLA BEZ BARIJERA – OŠ “Grbavica I” 🌹

🤝🤜🤛 ŠKOLA BEZ BARIJERA – OŠ “Grbavica I” 🌹👨‍🦽👩‍🦯

U okviru projekta uklanjanja arhitektonskih barijera za osobe sa poteškoćama u kretanju, koje provodi Vlada KS u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, naša škola je danas postala mjesto gdje će sve osobe sa invaliditetom, nepokretne i teško pokretne osobe moći nesmetano da se kreću. Na ovaj način i bez poteškoća, svako dijete će moći uživati u svim pogodnostima i potrebama koje nudi naša škola.
Direktorica škole Almira Tabaković te premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović, danas su otvorili vrata i dali mogućnost da svako dijete ima jednako pravo na školovanje i mogućnost neometanog kretanja.
Na objektu naše škole izvršena je ugradnja lifta, formiranje prilagođenog toaleta za osobe sa invaliditetom, te pristupne rampe ispred lifta i ulaza u školu.
Premijer Forto istakao je da je zahvalnost osoba sa invaliditetom, sasvim dovoljan motiv bavljenja ovim poslom, te da su se uvjerili da je ovo jedan od najboljih projekata koji je realiziran u OŠ “Grbavica I” .

Zahvaljujemo se premijeru Kantona Sarajevo Edinu Forti, ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivani Prvulović , te izvršnom direktoru Udruženja distrofičara KS, Almiru Šahmaniji i Fikretu Zuki, direktoru Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, koji su danas bili svjedoci da se zajedničkim snagama i u cilju pomaganja svim osobama bez izuzetka, vraća osmijeh na lice i ostvaruje pravo svakog čovjeka.

Komentariši