You are currently viewing “ZELENA REVOLUCIJA”🌳🌱

“ZELENA REVOLUCIJA”🌳🌱

🌿

Naša škola “Grbavica I” učestvuje u eko projektu “Zelena revolucija”. Projekat provodi i finansira ZEOS eko-sistem d.o.o. Cilj projekta je izgraditi zdrave navike odlaganja e-otpada kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama.
Škola će kroz razrede izvršiti adekvatnu edukaciju u skladu sa dostavljenim prezentacijama i materijalima, te organizovati jednu radionicu, a nakon toga nastupa takmičarska aktivnost u sakupljanju e-otpada. Za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini e-otpada, biti će osigurane nagrade.
U narednom periodu u školi će do 04.05.2022.godine biti postavljena kanta za e-otpad, pa stoga pozivamo sve naše učenike, roditelje, građane da svoj e-otpad dostave u prostorije škole, te na taj način pomognu u realizaciji projekta, koji će biti od velikog značaja za sve naše učenike.
https://www.facebook.com/ZeosEkoSistem/?ti=as

Komentariši